Pienryhmä­koti Satulintu

Lasten­suojelu­­yksikkö
Kuusan­koskella

Avohuollon tukitoimet,
kiireelliset sijoitukset sekä
huostaanotot

7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille

Satulintu on v. 2008 perustettu, kodinomainen ja 7-paikkainen perustason ammatillinen pienryhmäkoti Kuusankoskella, Kouvolassa.

Tarjoamme kodin sekä yksilöllisten tarpeiden mukaisen hoidon ja kasvatuksen kiireellisesti sijoitetuille, huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitusta tarvitseville lapsille.

 

Pienryhmä­kodin aikuiset

Satulintu on toiminnanjohtajansa Erja Hirvosen näköinen, lämminhenkinen pienryhmäkoti, jossa työskenteee 8 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Suurimmalla osalla on suoritettuna ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Keväällä 2023 suoritettu traumakoulutus.

Pidämme aikuisten ammattitaitoa yllä lisäkoulutuksella ja tarjoamme mieluusti harjoittelupaikan alan opiskelijoille.

Erja on kodin ”muumimamma” ja sielu. Erjan vuosien kokemus alalta ja sydämen viisaus ohjaa koko kodin toimintaa. Tutustu tarkemmin toiminta-ajatukseemme alla.

”Koin oloni turvalliseksi.”

”Koin oloni turvalliseksi.”

Toiminta-ajatus ja arvot

Toimintamme pohjautuu lastensuojelulakiin sekä arvoihin, joita ovat mm. yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus.

Tarjoamme laadukasta lastenkasvatus- ja ohjaustyötä suurella sydämellä. Luomme lapsille turvalliset puitteet ja virikkeellisen ympäristön: turvaamme lapsen ikä- ja kehitystason mukaisen arjen yksilöllisyyteen pohjautuen.

Me Satulinnussa toimimme vastuullisesti. Moniammatillinen tiimimme on toiminut pitkään yhdessä ja verkostotyö toimii kitkatta. Meille on kiva tulla ja täällä on hyvä asua.

”Vaikka täysi-ikäisyys lähestyy, en haluaisi muuttaa täältä pois.”

Tavoitteemme

Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioimme läheisten ihmisten ja eri verkostojen osallisuuden lapsen elämässä. Sijoituksen aikana työskentelemme lapsen, perheen, lähiverkoston ja viranomaisen kanssa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteemme on turvata lapselle iän ja kehitystason mukainen sujuva arki, hoito ja kasvatus sekä myönteiset läheiset ihmissuhteet.

Neuro­psykiat­rinen
valmennus ja perus­­opetus

Keskeisinä työskentelymenetelminä käytämme ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä tunnetaitojen harjaannuttamista (tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen). Meillä on myös kokemusta traumaperäisten oireiden kanssa toimimisesta.

Tarvittaessa Satulinnussa annetaan Kouvolan sivistystoimen järjestämää opetusta asiakkaalle määrätyn lähikoulun alaisuudessa, yhteistyössä tutkivan opettajan kanssa. Satulinnussa opetusta antaa koulun ja opetuksen yhteistyöstä vastaava ohjaaja (YTM/ opettajan pedagoginen pätevyys).

”Sain apua, vaikken ensin olisi sitä halunnut ottaa vastaan.”

Tutustu meihin lisää

kuvia Satulinnun tiloista ja toiminnasta